Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟไฟ้าและวิทยุ

รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์

สำหรับโรงพยาบาลสะเดาจังหวัดสงขลา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อกสารแนบ : ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟไฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Copyright © 2024 Sadao Hospital Rights Reserved.