Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์

สำหรับโรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงลา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารแนบ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Copyright © 2023 Sadao Hospital Rights Reserved.