Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่างประกาศจังหวัดสงขลาประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง เช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์พร้อมน้ำยา(CBC) เขียนโดย Super User 148
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขียนโดย Super User 333
ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับโรงพยาบาลสะเดา เขียนโดย Super User 202
ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา เขียนโดย Super User 645
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลสะเดา ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Super User 103
ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เขียนโดย Super User 732
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เขียนโดย Super User 709
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติในรถพยาบาล เขียนโดย Super User 808
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์ เขียนโดย Super User 875
ร่างซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลสะเดา เขียนโดย Super User 911

Copyright © 2024 Sadao Hospital Rights Reserved.