Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนระบบประกอบอาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น เขียนโดย Super User 45
ประกาศผู้ชนะ ตู้อบเด็ก เขียนโดย Super User 54
ประกาศผู้ชนะ เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป เขียนโดย Super User 65
ประกาศผู้ชนะ Radiant warmer เขียนโดย Super User 62
ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป เขียนโดย Super User 67
ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด เขียนโดย Super User 64
ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก (เครื่อง Radiant Warmer) เขียนโดย Super User 70
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล เขียนโดย Super User 152
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Super User 110
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด เขียนโดย Super User 326

Copyright © 2021 Sadao Hospital Rights Reserved.