Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขียนโดย Super User 81
แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ประเภทยา เขียนโดย Super User 64
แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป เขียนโดย Super User 79
เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ในรถพยาบาล และระบบการแพทย์ทางไกล เขียนโดย Super User 116
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนระบบประกอบอาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น เขียนโดย Super User 152
ประกาศผู้ชนะ ตู้อบเด็ก เขียนโดย Super User 162
ประกาศผู้ชนะ เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป เขียนโดย Super User 175
ประกาศผู้ชนะ Radiant warmer เขียนโดย Super User 155
ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป เขียนโดย Super User 151
ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด เขียนโดย Super User 149

Copyright © 2021 Sadao Hospital Rights Reserved.