Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขียนโดย Super User 176
แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ประเภทยา เขียนโดย Super User 151
แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป เขียนโดย Super User 181
เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ในรถพยาบาล และระบบการแพทย์ทางไกล เขียนโดย Super User 219
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนระบบประกอบอาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น เขียนโดย Super User 246
ประกาศผู้ชนะ ตู้อบเด็ก เขียนโดย Super User 241
ประกาศผู้ชนะ เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป เขียนโดย Super User 287
ประกาศผู้ชนะ Radiant warmer เขียนโดย Super User 244
ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป เขียนโดย Super User 206
ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด เขียนโดย Super User 201

Copyright © 2021 Sadao Hospital Rights Reserved.