Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

ประกาศเผยแพร่

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รายการ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์

สำหรับโรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา

จำนวน ๑ เครื่อง

เอกสารแนบ : แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Copyright © 2024 Sadao Hospital Rights Reserved.