Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดัน+O2 Sat เด็ก+ผู้ใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง เขียนโดย Super User 879
ประกาศราคาากลางจัดซื้อเครื่องวัดความดัน+O2 Sat เด็ก+ผู้ใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง เขียนโดย Super User 874
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชั้นใต้ดิน อาคารอุบัติเหตุ 3 ขั้น เขียนโดย Super User 923
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารชั้นใต้ดิน อาคารอุบัติเหตุ 3 ชั้น จำนวน 1 โครงการ โรงพยาบาลสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 1007
ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างปรับปรุงอาคารชั้นใต้ดิน อาคารอุบัติเหตุ 3 ชั้น เขียนโดย Super User 880
รายงานผลการวิเคาระห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย Super User 934
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Dental Master Unit เขียนโดย Super User 909
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ด้านทันตกรรม เขียนโดย Super User 864
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นเด็ก เขียนโดย Super User 842
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดระดับของบิลิรูบิน เขียนโดย Super User 899

Copyright © 2023 Sadao Hospital Rights Reserved.