Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 861
มาตราการและกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 824
แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ระดับหน่วยบริการ 70% เขียนโดย Super User 934
แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ระดับจังหวัด 20% เขียนโดย Super User 816
จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน เขียนโดย Super User 797
โครงการจ้างเหมารื้อถอนอาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยนอกขยาย เขียนโดย Super User 870
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชั้นใต้ดิน อาคารอุบัติเหตุ 3 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-bidding) เขียนโดย Super User 822
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานเดินสายเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ภายใน รพ.สะเดา เขียนโดย Super User 822
ประกาศราคากลางงานเดินสายเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ภายในของรพ.สะเดา เขียนโดย Super User 783
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดัน+O2 Sat เด็ก+ผู้ใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง เขียนโดย Super User 797

Copyright © 2023 Sadao Hospital Rights Reserved.