Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

?

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชั้นใต้ดิน อาคารอุบัติเหตุ 3 ชั้น

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-bidding)

จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดที่แนบ

กำหนดให้ผู้มีสิทธิอุธรณ์ภายใน 7 วันทำการ นับแต่ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็ปไซด์ มายังหน่วยงาน โดยเปิดเผยตัว

ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 และครบกำหนดอุธรณ์ในวันที่ 20 กันยายน 2561?

ในวันและเวลาราชการตามรายละเอียดดังนี้

1. ทางไปรษณีย์ ส่งถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา

เลขที่ 110 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120

2. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 7437 9994-5 ต่อ 203

3. ทางโทรสาร หมายเลข 0 7437 9990

4. ทางอีเมล์ของหน่วยงาน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

เอกสารแนบ :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชั้นใต้ดิน อาคารอุบัติเหตุ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-bidding)

?

?

?

?

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Copyright © 2024 Sadao Hospital Rights Reserved.