Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ

(Matching Fund) ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ

?

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Copyright © 2023 Sadao Hospital Rights Reserved.