Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

จังหวัดสงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์-ทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ?รายละเอียดที่แนบ

กำหนดให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง?????????? โดยมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซด์ มายังหน่วยงาน โดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 และครบกำหนดอุทธรณ์ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตามรายละเอียดดังนี้

? ???????????????????1. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา เลขที่ 110 ถนนปาดังเบซาร์???? ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2. ทางโทรศัพท์? หมายเลข ??????? 0 7437 9994-5 ต่อ 203

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3. ทางโทรสาร ? หมายเลข ??????? 0 7437 9990

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4. ทางอีเมล์ของหน่วยงาน??? ??????This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

เอกสารแนบ :?ประกาศจังหวัดสงขลา ผู้ชนะ ผวจ ลงนามแล้ว

?

?

?

?

?

?

?

?

?

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Copyright © 2024 Sadao Hospital Rights Reserved.