Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

?จังหวัดสงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน? ? ? ? ??

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน??????

๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กราส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดที แนบ

กำหนดให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันท่าการ นับแต่ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง??????????

โดยมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซด์ มายังหน่วยงาน โดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที? 23 เมษายน

2561 และครบกำหนดอุทธรณ์ในวันที่? 1 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตามรายละเอียดดังนี้

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลสะเดา เลขที? 110 ถนนปาดังเบซาร์????

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2. ทางโทรศัพท์ หมายเลข? 0 7437 9994-5 ต่อ 203

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3. ทางโทรสาร? หมายเลข? 0 7437 9990

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4. ทางอีเมล์ของหน่วยงาน? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เอกสารแนบ :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

?

?

?

?

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Copyright © 2024 Sadao Hospital Rights Reserved.