Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ :?ประกาศผู้ชนะ

?

?

?

?

?

?

?

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Copyright © 2024 Sadao Hospital Rights Reserved.