Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารแนบ:

ประกาศผู้ชนะ เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Copyright © 2024 Sadao Hospital Rights Reserved.