Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

พัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบงานอาชีวอนามัย

ความปลอดภัย และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา

“ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหน่วยงาน ”

19 มิถุนายน 2561

 

 

 

 

Copyright © 2021 Sadao Hospital Rights Reserved.