Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ประจำปี 2562

ด้วย จังหวัดสงขลา จะดำเนินการขายครุภัณฑ์ชำรุดโดยวิธีทอดตลาด ประจำปี 2562

ของโรงพยาบาลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

จำนวน 109 รายการ

เอกสารแนบ : ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ประจำปี 2562

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Copyright © 2021 Sadao Hospital Rights Reserved.