Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคา

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

รายการ เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน

โรงพยาบาลสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา

จังหวัดสงขลา

จำนวน 1 เครื่อง

เอกสารแนบ : เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Copyright © 2024 Sadao Hospital Rights Reserved.