Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เขียนโดย Super User 41
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เขียนโดย Super User 101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติในรถพยาบาล เขียนโดย Super User 236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์ เขียนโดย Super User 236
ร่างซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลสะเดา เขียนโดย Super User 259
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ เขียนโดย Super User 176
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติในรถพยาบาลพร้อมระบบทางไกล เขียนโดย Super User 773
ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ เขียนโดย Super User 1115
ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟไฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เขียนโดย Super User 1128
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟไฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เขียนโดย Super User 1092

Copyright © 2023 Sadao Hospital Rights Reserved.