Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

ประกาศเผยแพร่

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลสะเดา

ประจำปีงบประมาณ 2567

เอกสารแนบ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนเงินบำรุง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Copyright © 2024 Sadao Hospital Rights Reserved.