Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

ประกาศและเอกสารประกวดราคา

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รายการ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

สำหรับโรงพยาบาลสะเดา

ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์

จำนวน 1 รายการ

เอกสารแนบ : ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Copyright © 2023 Sadao Hospital Rights Reserved.