Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

- ร่าง -
ประกาศจังหวัดสงขลา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รายการ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
สำหรับโรงพยาบาลสะเดา
ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลสะเดา

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Copyright © 2024 Sadao Hospital Rights Reserved.