Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

ด้วย โรงพยาบาลสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

มีความประสงค์จำดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นการใช้งาน

จำนวน 86 รายการ 

เอกสารแนบ : ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ 2566

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Copyright © 2024 Sadao Hospital Rights Reserved.