ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก

(เครื่อง Radiant Warmer(เครื่องให้ความอบอุ่นทารกโดยการแผ่รังสีความร้อน))

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

เอกสารแนบ:

ประกาศผู้ชนะ Radiant warmer