ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ประกาศผู้ชนะ