ประกาศแผน ระบบ DR ติดเครื่องเอกซเรย์ Potable

เอกสารแนบ :ประกาศแผน ระบบ DR ติดเครื่องเอกซเรย์ Potable