ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.สะเดา