Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เข้ารับการประเมินฯ ในวันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. (ผู้เข้าสอบถึงสนามสอบก่อนเวลา 30 นาที) สถานที่สอบ โรงพยาบาลสะเดา ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 (ตึกหน้าอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน)
เอกสารแนบ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Copyright © 2021 Sadao Hospital Rights Reserved.