Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

ด้วยโรงพยาบาลสะเดา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พกส.) ตั้งแต่วันที่ 12-19 พฤษภาคม 2564 ในวันเวลา ราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 10,200.- บาท) และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 7,590.-บาท)

เอกสารแนบ :

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Copyright © 2021 Sadao Hospital Rights Reserved.