Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมา

การดำเนินการสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดแล้ว

โรงพยาบาลสะเดา

ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)

เอกสารแนบ :

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมา

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Copyright © 2020 Sadao Hospital Rights Reserved.